Tillståndsinnehavare

I pdf-filen nedan hittar du en lista över personer och företag som har giltiga tillstånd att bedriva verksamhet med obemannade luftfartyg.