Tillståndsinnehavare

Listan över personer och företag som har giltiga tillstånd att bedriva verksamhet med obemannade luftfartyg är för närvarande under uppdatering.