Drönare

Drönare är ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats.

Andra benämningar på obemannade luftfartyg är till exempel modellflyg, multikopter, UAV (Unmanned Aerial Vehicle), UAS (Unmanned Aircraft System) och RPAS (Remotely Piloted Aircraft System).

När du flyger drönare är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad drönaren ska användas till.

Råd och regler

I vårt informationsblad "Flyg säkert med din drönare" får du koll på vilka regler som gäller när du ska flyga med din drönare. Dessa råd och regler kan du även läsa här på sidan.

Flyg inom synhåll

När du flyger din drönare ska du alltid kunna se den med dina egna ögon. Det räcker alltså inte att du ser den genom en kamera, kikare, smart telefon eller liknande. Se till att inte flyga på mer än 120 meters höjd eller längre bort från dig än 500 meter. All flygning utom synhåll kräver tillstånd från Transportstyrelsen.

Visa hänsyn

En drönare låter och kan störa andra människor. Flyg där du inte stör någon och tänk på att du inte får fotografera med din drönare på allmän plats.

Håll avstånd till människor och djur

Se till att ha ett ordentligt avstånd, och flyg aldrig över folkmassor i till exempel parker, på torg, på festivaler och på idrottsevenemang där många människor samlas.

Håll koll på flygplatsernas kontrollzoner

Du behöver tillstånd för att flyga inom en flygplats kontrollzon, som ibland sträcker sig flera mil från flygplatsen. Se alla Sveriges kontrollzoner på drönarkartan som finns på Luftfartsverkets webbplats.

Om du vill ansöka om tillstånd att flyga inom en kontroll­zon kontakta närmsta flygplats inom det område du har tänkt flyga. En drönare som flyger inom kontrollzonen för en flygplats utsätter flyget för stora risker. Flera gånger har flygtrafiken fått stängas av på Sveriges största flygplatser för att drönare flugits inom kontrollzonen.


Bild över kontrollzonen för Bromma flygplats. Klicka på kartan för att komma till Luftfartsverkets drönarkarta.

Fotografering med drönare

Flygfotografering med drönare omfattas av kameraövervakningslagen, vilket innebär att det kan krävas tillstånd från Länsstyrelsen för att flyga en drönare med kamera. Detta kan även gälla för utländska operatörer, eftersom Transportstyrelsen betraktar en utländsk operatör som etablerad i Sverige om Transportstyrelsen har utfärdat ett nationellt tillstånd. Information om regler och tillstånd för kameraövervakning finner du hos Datainspektionen, samt på respektive Länsstyrelses webbsida.

Det är Lantmäteriet som ger tillstånd för publicering och spridning av geografisk information (flygfoto). Läs mer om deras krav och sök tillstånd på Lantmäteriets webbsida om spridningstillstånd.

I restriktionsområden

Det finns också restriktionsområden i Sverige där det är förbjudet att flyga, till exempel över fängelser, kärnkraftverk och nationalparker. När du flyger drönare är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart.

När behöver du tillstånd?

I de här fallen behöver du söka ett tillstånd för att flyga drönare:

Hos Transportstyrelsen för

  • all flygning utom synhåll (då du inte kan se drönaren med dina egna ögon)
  • flygning för utprovning eller forskning
  • kommersiell flygning
  • flygning på uppdrag och för liknande ändamål, som inte kan betraktas som nöje eller rekreation

Hos närmsta flygplats för

  • flygning inom flygplatsens kontrollzon.

Hos Länsstyrelsen för

  • fotografering.

Hos Lantmäteriet för

  • publicering och spridning av geografisk information (flygfoto).

Hos PTS för

  • vissa typer av radiosändare.

Information till återförsäljare av drönare

Du som säljer drönare kan ladda ner Flyg säkert med din drönare och ge till dina kunder.