Begränsad tillverkning (fabricating) inom Del 145 godkänd underhållsorganisation

Ett begränsat sortiment av delar som används under pågående reparation/underhållsarbete får tillverkas, förutsatt att det aktuella förfarandet finns angivet i verkstadshandboken. Detta regleras enligt "EU-förordning 2042/2003 Del 145 godkänd organisation för underhåll av luftfartyg och komponenter".
Tillverkning av delar inom Del 145 organisation, får ske endast under pågående reparation/underhållsarbete.

Typiska delar som får tillverkas inom Del 145 för att reparera EASA-luftfartyg, då tillverkningsinstruktion för del visas i godkänt reparationsunderlag (approved maintenance data), kan vara:

  • elektriska kablage
  • olika former av plåt/plastdetaljer för strukturreparationer

Detta ska inte förväxlas med nytillverkning av delar och komponenter enligt (EU) 748/2012 Del 21 kapitel F och G.

Se även (EU) 748/2012 Del 21 paragraf 21.A.109 för krav för minor changes. bl.a. 21.A.4. samordning mellan konstruktion och godkänd tillverkningsorganisation. EASA POA eller annan accepterad tillverkningsorganisation, t.ex. FAA PO.

Nytillverkning av t.ex. olika fästen, fästplåtar och kablage för nyinstallation av flygradio, t.ex. inom ett mindre modifieringsgodkännade (minor change approval) ska alltid nytillverkas inom Part 21, F eller G organisation (eller annan accepterad organisation) och certifieras med EASA Form 1 eller annat accepterat certifikat.  Se länk till godkända tillverkningsorganisationer (POA) i Sverige

Delar som tillverkats inom Del 145 organisation får inte certifieras med ett EASA Form 1 (145.A.42), inte heller säljas vidare. Läs om det i EU-förordning 2042/2003 Del 145 godkänd organisation för underhåll av luftfartyg och komponenter

Informationen på denna sida gäller endast EASA-luftfartyg

Detta gäller endast tillverkning av produkt, del eller utrustning som omfattas av EU-förordningen 216/2008, det vill säga tillverkning inom EASA:s regelverk. Tillverkning som fortfarande lyder under nationella krav, enligt BCL eller TSFS berörs inte av informationen på denna sida.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!