Annex II-luftfartyg (ej amatörbyggnad)

Tillverkning av Annex II-luftfartyg lyder under nationella krav, enligt BCL eller TSFS.

Informationen på den här sidan gäller endast tillverkning som INTE omfattas av EU-förordningen 216/2008. Det handlar alltså om tillverkning utanför EASA:s regelverk, det vill säga Annex II-luftfartyg som tillverkas av en godkänd nationell organisation, det vill säga ej amatörbyggnad.

Tillverkning inom auktorisationsbevis AUB ( BCL-M 3.1)

Tillverkning av till exempel ultralätta (UL) luftfartyg kan ske av organisationer med ett nationellt auktoriseringsbevis (AUB) om organisationen har detta godkänt i sin handbok.

Endast ett fåtal AUB-tillstånd har ett godkännande för tillverkning.

Nya föreskrifterna TSFS

2012-08-01 utgavs Transportstyrelsen nya föreskrifter TSFS 2012:86 och 2012:87, gällande för konstruktion, typ och modifieringsgodkännande samt godkännande av tillverkningsorganisationer för Annex II-luftfartyg, (ej amatörbyggnad).

Kontakt

Tel. 0771-503 503
E-post luftfart@transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73  Norrköping

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!