Nytt tillstånd Luftvärdighetsorganisation

Så här ansöker du om nytt CAMO tillstånd enligt EASA Del MG / Del-CAMO eller nytt tillstånd för nationell luftvärdighetsorganisation (NLO) enligt TSFS 2018:37

Ansökan om Nytt tillstånd för CAMO ska innehålla

 1. Blankett EASA Form 2
 2. CV (Form 4 kan användas)
 3. CAME
 4. Pre-audit
 5. Underhållsprogram (AMP)
 6. Registreringsuppgifter från Bolagsverket

Checklistor, CCL, för vad som ska ingå i manualen för CAME och AMP finns samlade på sidan Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet. Där finns även andra mallar och checklistor som är bra att använda. 

Ansökan om övergång från Del-MG tillstånd till Del-CAMO tillstånd ska innehålla

 • Blankett EASA Form 2
 • CV (Form 4 kan användas)
 • CAME
 • Pre-audit
 • Eventuell plan för implementering av nya krav

Checklistor, CCL, för vad som ska ingå i manualen för CAME och AMP finns samlade på sidan Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet. Där finns även andra mallar och checklistor som är bra att använda. 

Ansökan skickas via e-post: luftfart@transportstyrelsen.se
eller
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73  NORRKÖPING

Ansökan om tillstånd för NLO ska innehålla

 1. Blankett EASA Form 2
 2. Blankett EASA Form 4
 3. Verksamhetshandbok (VHB)
 4. Underhållsprogram (AMP)
 5. Registreringsuppgifter (om det krävs personbevis för en enskild person så är utdrag om folkbokföringsuppgifter från skatteverket tillräckligt)

Checklistor, CCL, för vad som ska ingå i manualen för VHB och AMP finns samlade på sidan Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet. När det inte finns checklistor for NLO tillgängliga så kan motsvarande checklistor för CAMO  användas (i relevanta delar). Där finns även andra mallar och checklistor som är bra att använda. 

Ansökan skickas via e-post: luftfart@transportstyrelsen.se eller

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73  NORRKÖPING