Nytt CAMO tillstånd

Så här ansöker du om nytt CAMO tillstånd enligt EASA Del M kapitel G.

Du kan ladda ner reglerna på sidan för Konsoliderade regelverk.

Ansökan ska innehålla

  1. Blankett EASA Form 2
  2. Blankett EASA Form 4
  3. CAME
  4. Underhållsprogram (AMP)
  5. Registreringsuppgifter från Bolagsverket

Checklistor, CCL, för vad som ska ingå i manualen för CAME och AMP finns samlade på sidan Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet. Där finns även andra mallar och checklistor som är bra att använda. 

Ansökan skickas via e-post: luftfart@transportstyrelsen.se
eller
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73  NORRKÖPING