Sök luftfartyg

Här kan du söka svenska luftfartyg i luftfartygsregistret.

OBSERVERA - Den här tjänsten gäller inte längre. Det finns en ny tjänst ute för att söka luftfartyg. Du kommer till tjänsten via länken nedan.

Sök luftfartyg

Med anledning av Personuppgiftslagen, PUL, publicerar vi inte namn på privatpersoner.
Registreringsbeteckning
SE -

För närvarande visas inte luftvärdighetsdata för ARC 15c korrekt på grund av problem med överföring av data till Transportstyrelsens webbsida.
Vi arbetar på en lösning och kommer att åtgärda detta snarast.

Till toppen