Inskrivningar i luftfartyg

Transportstyrelsen är inskrivningsmyndighet för rättigheter i luftfartyg.

Höjda avgifter från 2023

Transportstyrelsen har beslutat om ändrade avgifter från och med den 1 januari 2023.

Höjda avgifter från 2023

Det är möjligt att sakrättsligt skydda följande rättigheter i luftfartyg:

  • förvärv
  • nyttjanderätt
  • inteckning.

Du gör det genom att ansöka om att de ska föras in i inskrivningsregistret för luftfartyg.

Efter ansökan kan även anteckningar göras i registret. Dessa kan till exempel röra innehav av inteckning, äganderättsförbehåll eller andra villkor som inskränker förvärvarens förfoganderätt.

Rättsligt skydd

Att ansöka om inskrivning är frivilligt. Syftet är att förbättra enskildas möjligheter till rättsligt skydd gentemot anspråk från tredje man för vissa rättigheter i luftfartyg.

Genom utdrag ur inskrivningsregistret kan exempelvis en köpare av ett luftfartyg eller en finansiär ta reda på vem som är den inskrivna ägaren och om luftfartyget besväras av andra rättigheter. Sakrättsligt skydd uppstår från och med den dag då ansökan om inskrivning lämnas till myndigheten, under förutsättning att inskrivningen beviljas.

För att ett luftfartyg ska kunna avregistreras ur luftfartygsregistret måste de inskrivningar som finns i inskrivningsregistret först dödas eller avföras.

Förutsättningar för inskrivning

För att rättigheter ska kunna skrivas in i inskrivningsregistret måste först och främst luftfartyget vara registrerat i det svenska luftfartygsregistret. Att ägaren skriver in sitt förvärv i inskrivningsregistret är en förutsättning för ytterligare inskrivningsåtgärder, till exempel inskrivning av nyttjanderätt och uttag av inteckning.

Handläggning

Ärenden som inkommer en viss inskrivningsdag beslutas samma dag. I det fall ett ärende inte är komplett och inskrivningsmyndigheten beslutar om uppskov, skickas en underrättelse till den sökande om att komma in med kompletterande handlingar.

När ansökan har kompletterats handläggs ärendet och vid bifall skrivs rättigheten in i inskrivningsregistret och kommer att gälla från och med den dag då ansökan först kom till myndigheten.

När man tar ut en inteckning i luftfartyg så utgår det en stämpelskatt med 1,0 % av det intecknade beloppet.
För beräkning av stämpelskatt på inteckningar i utländsk valuta används växlingskurs mellan inteckningsvalutan och SEK, för detta används aktuell kurs för valutafixing hos Nasdaq OMX Nordic (tidigare Stockholmsbörsen).

Transportstyrelsen har inskrivningsdag vardagar, som inte är helgdag, fram till kl.12.00 . Handlingar som kommer efter kl.12.00 handläggs nästkommande inskrivningsdag.

Blanketter och avgift

Här finns instruktioner och blanketter för inskrivning.

Registerhållningsavgift för luftfartyg

Varje år tar Transportstyrelsen ut registerhållningsavgift för varje luftfartyg som är registrerat i luftfartygsregistret den 1 januari det år som avgiften avser. Avgiften tas ut oavsett om luftfartyget är luftvärdigt eller inte. Fakturan skickas ut i början på året till den som är registrerad som ägare eller innehavare den 1 januari.

Kontaktpersoner inskrivningsregister:

  • Magdalena Forssén
  • Christer Larsson 
  • Fredrik Wallin
  • Kevin Wedin

Tel:
Fax: 011-18 98 35 
E-post: IM@Transportstyrelsen.se

Adress till inskrivningsmyndigheten:

Transportstyrelsen
Inskrivningsmyndigheten för luftfartyg
Box 655
601 15 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!