Fraktkedjan

Om inte alla krav är uppfyllda, till exempel om manipulering har skett, ska det tydligt meddelas till den säkerhetsgodkända fraktagenten. Det finns inget krav på hur rapporteringen ska utformas utan det kan ske muntligt eller skriftligt.

Ja, frakten måste alltid säkerhetskontrolleras om inte avsändaren är en känd avsändare som är godkänd av Transportstyrelsen.

Ja om företaget finns listad i den Europeiska databasen över säkerhetsgodkända fraktagenter.

Ja det kan man. Ni måste dock säkerställa att endast utbildade och säkerhetskontrollerade personer har tillträde till det låsta utrymmet.

Ja, om emballaget möjliggör att det går att upptäcka manipulation och att det finns en rutin att försändelsen kontrolleras innan den skickas vidare.

I detta fall är det att jämställa med att den kända avsändaren utför transporten i egen regi och det är då avsändaren som ansvarar för att frakten skyddas mot obehörig åtkomst eller manipulation under transporten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!