Åkerier

Det finns inget myndighetsgodkännande eller liknande som omfattar åkerier. Åkeriet blir säkerhetsaccepterat genom att det undertecknar en åkeriförsäkran och förbinder sig att uppfylla kraven. Den som beställer transporten är också ansvarig för att ett säkerhetsaccepterat åkeri används. Om en känd avsändare överlåter transporten till en speditör som är godkänd av Transportstyrelsen är det speditörens ansvar att använda ett säkerhetsaccepterat åkeri.

Åkeriförsäkran gäller tillsvidare och behöver inte nytecknas vid varje hämtning av gods.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!