Inloggning luftfartsskydd

Här är inloggningssidan för luftfartsskydd. Det är bara personer som har rätt att ta del av sekretesslagd information som kan tilldelas behörighet till dessa dolda sidor.

Det är vanligtvis säkerhetsansvarig eller motsvarande hos verksamhetsutövare som är säkerhetsgodkända enligt Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd som behöver ha tillgång till dessa sidor.

Om en person som är registrerad som användare i det här systemet byts ut mot någon annan person måste en ny ansökan om behörighet göras.

Kom ihåg att det är din e-postadress som också är ditt användarnamn som du ska använda när du loggar in. Tänk därför på att du måste meddela oss om du byter e-postadress: extranat@transportstyrelsen.se

Logga in   

Du som redan har behörighet logga in här.

Glömt ditt lösenord?

Om du glömt ditt lösenord ska du kontakta extranat@transportstyrelsen.se för att återställa det.

Du som vill bli behörig

Fyll i registreringsformuläret om du vill ansöka om behörighet för att kunna logga in.