Som nödlandningsplatser i Atlanten används:
Keflavik, Island
Söndre Strömfjord, Grönland
Goose Bay, Gander, Kanada.