Transportstyrelsen vidtar åtgärder mot NextJet AB:s operativa licens

Transportstyrelsen har den 18 augusti beslutat att återkalla NextJet AB:s operativa licens. Samtidigt utfärdar Transportstyrelsen en tidsbegränsad operativ licens att gälla till och med 17 november 2017. Orsaken är bolagets ekonomiska situation. En tidsbegränsad operativ licens ger bolaget samma möjligheter att bedriva verksamheten under dess giltighetstid. 

Transportstyrelsens granskning visar att NextJet AB befinner sig i ett besvärligt ekonomiskt läge och inte uppfyller den kravbild som finns på ett flygbolags ekonomiska situation som regleras i en EU förordning (förordning 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen). I samma förordning finns också möjlighet att utfärda en tidsbegränsad operativ licens där bolaget har möjlighet att fortsätta bedriva verksamheten samtidigt som det vidtar nödvändiga åtgärder för att uppfylla regelverket. Transportstyrelsen har utfärdat en tidsbegränsad operativ licens som är giltig till och med den 17 november 2017 och under denna tid ges möjlighet för bolaget att lösa den ekonomiska situationen som NextJet AB befinner sig.

Transportstyrelsen kommer löpande att följa NextJet AB:s ekonomiska situation och de åtgärder som vidtas i syfte att förbättra de ekonomiska förutsättningarna.

Vid frågor kring eventuell påverkan för resenärer hänvisar Transportstyrelsen till det aktuella flygbolaget och Konsumentverket.

Läs beslutet

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!