Tillfälligt förbud mot resor till Sverige med anledning av Covid-19

Följande information är ett sammandrag av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige och den information som regeringen har kommunicerat genom sin webbplats med anledning av det tillfälliga förbudet mot resor till Sverige.

Den svenska regeringen beslutade att från och med den 19 mars och 30 dagar framåt tillfälligt stoppa resor till Sverige. Beslutet följer Europeiska rådets och kommissionens uppmaning och syftar till att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. Därefter förlängdes förbudet till och med den 15 maj i enlighet med rekommendation av kommissionen och därefter till den 15 juni. Regeringen beslutade efter det om ytterligare en förlängning av inreseförbudet till och med den 7 juli. Nu har regeringen beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 augusti. Regeringen har samtidigt beslutat att lätta på restriktionerna för flera resenärer.
Beslutet gäller från och med den 4 juli.

Inreseförbudet gäller för alla utlänningar som reser in i Sverige från ett land som inte ingår i EES (EU, Island, Lichtenstein och Norge) samt Schweiz. Brittiska medborgare är att anse som EES-medborgare fram till den 31 december 2020 och omfattas således inte av förbudet.

Inreseförbudet gäller inte för en utlänning om han eller hon

 • är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
 • har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten, eller
 • har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,
 • har en sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket eller 5 kap. 3 § första stycket 1–4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en person som omfattas av någon av punkterna 1–4 eller till en svensk medborgare, eller
 • är bosatt i något av följande länder:
  - Australien
  - Georgien
  - Japan
  - Kanada
  - Nya Zeeland
  - Rwanda
  - Sydkorea
  - Thailand
  - Tunisien
  - Uruguay.

Utländska medborgare som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige undantas från inreseförbudet. Det innefattar bland annat hälso – och sjukvårdspersonal och personer som arbetar med transport av varor. I 3 § förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige nämns framförallt

 • hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och personal inom äldreomsorgen,
 • gränsarbetare,
 • säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring,
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
 • personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),
 • personer som arbetar i internationella organisationer, eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, militär personal, hjälparbetare och personal inom det civila försvaret,
 • passagerare i transit,
 • personer med trängande familjeskäl, 
 • sjömän,
 • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl, 
 • personer som reser i syfte att studera och
 • högkvalificerade arbetstagare, om det arbete som utlänningen ska utföra inte kan skjutas upp eller utföras på distans.

Transportstyrelsen följer bestämmelserna i förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige och hänvisar till regeringens webbplats för ytterligare information.

Förordning om tillfälligt inreseförbud till Sverige på regeringens webbplats

Frågor och svar hur förordningen ska tillämpas

Transportstyrelsen hänvisar till regeringens webbplats för svar på frågor om hur förordningen ska tillämpas i praktiken.

Frågor och svar – inresestopp till EU via Sverige, på regeringens webbplats

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!