Luftfart i förvärvssyfte

Luftfart i förvärvssyfte

Huvudregeln enligt luftfartslagen är att man måste ha tillstånd för att få bedriva luftfart i förvärvssyfte. Regeln gäller såväl passagerar- och godstrafik som specialiserad flygverksamhet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!