Trafiktillstånd för bruksflyg

Trafiktillstånd krävs från Transportstyrelsen för utländska flygföretag som vill utföra bruksflyg, det vill säga fotoflygningar, hängande last, rendrivning med mera i Sverige.

Trafiktillståndet kan kompletteras med ett lågflygstillstånd. 

Tillstånd kan ges för en period upp till tre månader i taget. 

Blankett för ansökan om tillstånd för bruksflyg "Application to perform aerial work in Sweden (L1777)", sänds till: E-post: trafiktillstand@transportstyrelsen.se 
eller Transportstyrelsen, SE-601 73 Norrköping, Sverige.

Läs mer om vad som gäller för trafiktillstånd för bruksflyg i TSFS 2010:168 (§14).