Bruksflyg

Nya EU-regler för specialiserad flygverksamhet ska börja tillämpas den 21 april 2017. Specialiserad flygverksamhet innebär arbete med hjälp av luftfartyg, till exempel lyft, inspektioner och fotoflyg och motsvaras i stort sett av de verksamheter som idag bedrivs som bruksflyg. Här finns information som riktar sig till flygbolag som idag bedriver bruksflyg och som avser att bedriva specialiserad flygverksamhet. Informationen riktar sig även till dem som inte bedriver bruksflyg idag, men funderar på att starta specialiserad flygverksamhet.

De regler som gäller

Från och med 21 april 2017 ska förordning (EU) nr 965/2012 tillämpas för
specialiserad flygverksamhet. EU:s regler ersätter nästa fullt ut nationella regler
om bruksflyg. (Viss brukflygsverksamhet, t.ex. inom ramen för statsluftfarten,
kommer att bedrivas även efter den 21 april). Specialiserad flygverksamhet kan
delas upp i kommersiell specialiserad flygverksamhet (SPO) och icke-kommersiell
specialiserad flygverksamhet (inom ramen för NCO).

Det innebär att de nationella bruksflygsföreskrifterna inte kommer att gälla längre
för flertalet operatörer. Information om övergången från Luftfartsstyrelsens
föreskrifter (2007:47) om kommersiellt bruksflyg med flygplan, Luftfartsstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (2007:49) om kommersiellt bruksflyg med
helikopter och Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2007:19) om
kvalitetsstyrning av flygsäkerhetsarbete i bruksflygverksamhet till EU:s regler
är samlad på sidan SPO- nya regler för specialiserad flygverksamhet. Den
informationen gäller även för nya operatörer som avser starta en specialiserad
flygverksamhet. För information om icke-kommersiell specialiserad
flygverksamhet (inom ramen för NCO) hänvisas till reglerna om privatflyg.

Vad som gäller för utländska operatörer

För att bedriva bruksflygverksamhet i Sverige krävs som utgångspunkt ett
bruksflygtillstånd utfärdat av behörig myndighet (Transportstyrelsen för
svenska bruksflygföretag). För att en utländsk operatör ska kunna bedriva
bruksflyg i Sverige behöver operatören även ansöka om ett trafiktillstånd. För
specialiserad flygverksamhet gäller dessa krav på tillstånd fr.o.m. den 21
april 2017 endast för operatörer från tredje land, d.v.s. utanför EU.

När uppdraget kräver lägre flyghöjd

Om den specialiserade flygverksamheten behöver bedrivas på lägre flyghöjd än den
lägsta flyghöjd som förordning (EU) nr 923/2012 (SERA-förordningen) medger
behövs särskilt tillstånd. Det kan sökas hos Transportstyrelsen.