Coronavirus ‘SARS-CoV-2’ Infections – Operational Recommendations

EASA har släppt en uppdatering gällande operationella rekommendationer.

OBS

I dokumentet finns en länk dokumentet: ”Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2 - EN –”, där det finns uppräknat kemikalier för desinficering av flygplan. Av dessa skall inte blekmedlet Sodium hypochlorite 0.1–0.5% 0.05–0.1% HCoV användas i flygplan p.g.a. korroderande effekt på aluminium.

Här finner du mer information

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!