EASA SIB 2019-01R1, GPS Week Rollover

2019-02-21

EASA har publicerat en SIB gällande GPS Week Rollover som sker 2019-04-06 23:59:42 UTC.

GPS-systemet bygger på utsändning av en signal från GPS-satelliterna tillsammans med information om tidpunkten när signalen skickades iväg. Genom att jämföra tidpunkten vid mottagning av signalen med tidpunkten för utsändning av signalen kan denna information användas för att räkna ut avståndet mellan satelliten och mottagaren. Och eftersom mottagaren har information om satellitens bana och dess position kan denna information tillsammans med signaler från två andra GPS-satelliter användas av mottagaren för att genom en triangulering beräkna dess position. Om det finns tillgång till ytterligare GPS-satelliter i lämpliga vinklar ökar den beräknade positionens noggrannhet.

GPS-satelliterna är utrustade med flera atomur (för redundans vid klockfel) medan GPS-mottagaren har en vanlig kvartsklocka. Denna synkroniseras med jämna mellanrum mot GPS-satellitens atomur för högre precision.

Men hela systemet bygger på en gemensam tid, som utgår från en viss vecka och antalet sekunder från starten av veckan. Antalet veckor begränsas av datatekniska orsaker till 1024 veckor (19,7 år). Den första GPS-veckan började 6 januari 1980 och den sista veckan i första omgången veckor slutade 21 augusti 1999. De följande 1024 veckorna slutar 6 april i år.

Övergången 1999 medförde vissa problem för en del GPS-mottagare. Vanligast var att mottagaren "hängde sig" och slutade fungera. Genom att stänga av mottagaren och starta den på nytt löstes de flesta problemen. Ett fåtal mottagare behövde åtgärdas på verkstad genom uppdatering av programvaran (inte att förväxla med uppdatering av navigationsdatabasen).

Eftersom övergången sker vid midnatt UTC är det ett mindre antal flygplan i Europa, som är aktiva då. Men för de flygbesättningar som flyger eller förbereder en flygning vid denna tidpunkt är det viktigt att vara uppmärksam på GPS-mottagarens funktion från tidpunkten för övergången och resterande tid till landning. Detta kan ske genom jämförelse av positionen med konventionella navhjälpmedel.

Efter landning och parkering i samband med övergången bör alla GPS-mottagare i flygplanet slås av. Vid första uppstart av GPS-mottagare/FMS efter övergången och under följande flygning är det viktigt med en noggrann uppföljning av systemets position.

EASA SIB 2019-01R1 GPS Week Rollover

Till toppen