Nytt certifikatpapper och återinföring av begränsning av Co-pilot

Nytt certifikatpapper och återinföring av begränsning av Co-pilot

2015-06-01

Nya regler från och med 1 juni 2015.

Co-pilot begränsning återinförs i certifikaten

Transportstyrelsen återinför nu begränsningen co-pilot i certifikaten CPL, MPL och ATPL för de som erhållit en typbehörighet för flerpilotluftfartyg men där det praktiska provet genomförts i rollen som biträdande förare. Sedan Del-FCL infördes har Transportstyrelsen valt att inte föra in denna begränsning men eftersom befogenheterna därmed inte har framgått på ett tydligt sätt har vi nu valt att återinföra denna begränsning. Begränsningen kan tas bort genom att man genomför ett flygprov i rollen som befälhavare.

Nytt certifikatpapper

Transportstyrelsen har tagit fram ett nytt certifikatpapper som kommer att användas för alla flygcertifikat som utfärdas från och med 1 juni 2015. Giltiga certifikat som är utfärdade innan detta datum kommer fortfarande att vara gällande och kommer inte bytas ut förrän vid nästa certifikatåtgärd som kräver ny utskrift.

 Populära sidor

Till toppen