Årsavgifter för certifikatinnehavare

Årsavgifter för certifikatinnehavare

2015-11-25

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat.

Fakturering av årsavgifter sker vid ingången av varje nytt kalenderår. För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Ansökan bör skickas i god tid då samtliga certifikatinnehavare som har giltiga certifikat den 1/1 varje kalenderår kommer debiteras årsavgift för samma kalenderår. Det innebär att en ansökan som inkommer från 1 januari och framåt inte kommer undantas någon årsavgift förrän året därpå.

Under tiden som ditt certifikat är tillfälligt upphävt, får du inte använda någon av de behörigheter som certifikatet ger. Du får heller inte göra kompetenskontroll för att förlänga behörighet.

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat finns följande alternativ till ansökan:

Återkallande eller tillfälligt upphävande av certifikat på egen begäran
För piloter som innehar ett certifikat enligt Del-FCL:
Begäran om tillfälligt upphävande eller återkallande av certifikat enl. ARA FCL 250b
För flygledare:
Begäran om tillfälligt upphävande eller återkallande av flygledarcertifikat

Begäran om förvaring av nationellt certifikat
För piloter som innehar ett nationellt certifikat:
Begäran om förvaring av nationella certifikat eller behörighetsbevis

Orginalcertifikatet ska vara bifogat med blanketten.

Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:93) om avgifter inom luftfartsområdet.

Till toppen