Ändring i EU-förordning om flygande personal i Sverige

Ändring i EU-förordning om flygande personal i Sverige

2015-04-08

Från den 8 april 2015 gäller ändringen 2015/445 till EU-förordningen 1178/2011 om flygande personal i Sverige.

Åldersgräns på pilot

Ändringen innebär bl.a. att åldersgränsen på att endast en pilot får vara över 60 år i cockpit vid kommersiell flygtransport i flerpilotsbesättning tas bort. Dessutom förenklas förlängningen av klassen enmotoriga kolvmotorflygplan land och sjö när man har båda klasserna.

45 timmars flygtid för PPL(A) sökande

Ändringen gör det också möjligt att sökande till PPL(A) kan genomföra 45 timmars flygtid på TMG. 

Till toppen