Behörigheten bogsering av reklamsläp

Du som har behörigheten bogsering av reklamsläp ska fylla i följande ansökan. Du ska kunna intyga att du:

  • har genomgått utbildningen bogsering av segelflygplan. Bifoga ett utdrag ur flygdagboken, kopia på ett gammalt certifikat där detta framgår eller ett intyg från berörd utbildare
  • har genomgått utbildning i företaget där ni bogserar. Bifoga ett intyg från flygchefen
  • har minst 100 timmars flygtid och 200 starter och landningar som befälhavare på flygplan eller TMG. Minst 30 av dessa timmar ska vara i flygplan eller TMG beroende på vilket luftfartyg som verksamheten utförs på.