PEXO - Nya användaruppgifter för elever utskickade till utbildningsorganisationer

2023-05-25

Transportstyrelsen har skickat ut nya användaruppgifter för elever till alla utbildningsorganisationer som har elever med ej påbörjade eller pågående teoriexaminationer.

Med anledning av nyheten Nytt format på användarnamn i PEXO har Transportstyrelsen nu skickat ut nya användaruppgifter för elever till utbildningsorganisationer som har elever med ej påbörjade eller pågående teoriexaminationer. Användaruppgifterna har skickats till skolchef, representant(DTO) och teoriansvarig(ATO) för respektive organisation.

Dessa användaruppgifter träder i kraft 2023-06-12.

Utbildningsorganisationer som ej har mottagit användaruppgifter uppmanas att kontakta Transportstyrelsen snarast på flygutbildning@transportstyrelsen.se.