Övriga ansökningar om undantag pga. Coronapandemin inklusive ORO.FC och ORO.CC

Operatörer, organisationer och privatpersoner som vill ansöka om undantag, utöver de som tidigare nämnts från gällande regelverk, skall skicka sin ansökan till luftfart@transportstyrelsen.se. Alla dessa ansökningar kommer att prövas individuellt. Notera att Transportstyrelsen, baserat på riktlinjer från EASA, kommer att vara restriktiva i synen på individuella undantag.

Transportstyrelsen kommer att debitera SEK 1400 per påbörjad timme oavsett om ansökan beviljas eller avslås.

Om ansökan avser undantag pga. Coronapandemin från;

  • 1178/2011 Del-FCL,
  • 2018/1976 Del-SFCL,
  • 965/2012 Del-ORO eller,
  • 2018/395 Del-BFCL (från och med 8 december 2020)

skall ansökan följa Transportstyrelsens mall nedan som motsvarar artikel 71 i 2018/1139. Samtliga grå markerade fält skall vara utförligt motiverade av sökande, i punktform, i ansökan med hänvisning till den siffra som står i respektive ruta av den eller de som ansöker om undantag. Ej fullständiga ansökningar kommer att returneras och en ny ansökan kommer att krävas.

Klicka på bilden för en större version.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!