Möjlighet att lämna synpunkter på gällande regelverk när det gäller piloters utbildning, prövning och kontroll

Möjlighet att lämna information till EASA angående reglernas påverkan när det gäller piloters utbildning, prövning och kontroll.

EASA önskar få information från berörda intressenter för att kunna utvärdera gällande regelverk.
Förutom att de önskar svar från berörda luftfartsmyndigheter vill de även ha in synpunkter från bland annat:
• ATO
• AOC
• Kontrollanter
• Instruktörer
• Piloter
• Andra

Senast den 28 februari 2019 vill EASA ha ditt svar.

Välkomma att delta!

EUSurvey - Survey

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!