Notex 7 2021

Coronapandemin har, som bekant, påverkat många piloters situation och många håller sin(a) behörighet(er) gällande uteslutande genom PC, en del har låtit dem förfalla för att sedan genomföra en förnyelse. Detta kan ställa högre krav på kontrollanten än under "normala" omständigheter.

Transportstyrelsen ska genom detta NOTEX ge er lite stöd och råd till er kontrollanter i dessa situationer;

 • Vi befinner oss i en, för branschen, unik situation och ert arbete är kanske viktigare än någonsin. Om ni får en förfrågan att genomföra en PC med någon som inte flugit något utöver sin PC sedan Pandemins början så betänk nedanstående;
  • Granska tidigare erfarenhet (total och aktuell), både på typen/klassen i fråga samt från liknande luftfartyg.
  • Baserat på ovanstående, anser ni det rimligt att piloten i fråga kan få ett godkänt resultat på samtliga moment i en PC? Var inte främmande att väcka tanken på att träning kan behövas för att uppnå ett godkänt resultat på PC. Notera att det ska finnas en distinkt gräns mellan träning och PC. En påbörjad PC skall slutföras och inte innehålla träning.
  • Om ni anser det rimligt att piloten kan genomföra PC med godkänt resultat, ta er tid och förklara vad som sker vid ett partial pass eller ett underkänt prov. Förklara noga att alla prov, oavsett resultat, skall skickas in till Transportstyrelsen. Det går utmärkt att avbryta ett prov och nyttja kvarvarande tid till övning men det fråntar inte kontrollanten ansvaret att underkänna den prövade samt att skicka in protokollet till Transportstyrelsen.
  • Enbart flygplan Kom ihåg kravet på 10 routesektorer om provet gäller klass- och typbehörigheter för flermotor. Om detta inte är uppfyllt skall en routesektor som pilot (läs PF) genomföras tillsammans med en kontrollant. En routesektor är per definition enligt FCL: "en flygning som omfattar start, avgång, marschflygning i minst 15 minuter, ankomst, inflygning och landning". (Undantag finns för den pilot som gjort OPC samtidigt som PC för en kommersiell flygtransportoperatör)
  • Enbart helikopter Kom ihåg kravet på minst 2 timmar (PC inräknad) som pilot på relevant helikoptertyp inom behörighetens giltighetsperiod och minst 2 timmars flygtid som befälhavare på eventuellt andra typer under giltighetsperioden.
  • Genomför absolut inte några förnyelse-PC utan att ni har korrekt dokumentation från ett ATO, DTO eller en instruktör i tillämpliga fall.

Flight Examiners Manual

EASA har efter mycket arbete nu publicerat en ny version av FEM och ni finner den på EASAs hemsida, en länk till den kommer inom kort att finnas på Transportstyrelsen s hemsida under Kontrollantinformation.
Flight Examiners' Manual (FEM) | EASA (europa.eu)

Riktad information till kontrollanter som genomför OPC för svenska operatörer

Som en del av tillsynsprogrammet för svenska flygbolag genomförs en så kallad OPC-check av Transportstyrelsen. Det innebär i korthet att en inspektör från Transportstyrelsen sitter med under en komplett OPC för att kontrollera att passet genomförs i enlighet med vad som är beskrivet i flygbolagets OM-D.

Baserat på genomförd tillsyn har Transportstyrelsen anledning att informera er kontrollanter om vad som gäller kring bedömning av piloters prestation vid en OPC.
Transportstyrelsen kan inte nog understryka vikten att ni som kontrollanter bibehåller en hög integritet och professionalism i samband med de kontroller ni genomför vilket innebär korrekta bedömningar av de prövade piloterna. I de fall där operatörens träningsmanual (OM-D) inte uttryckligen beskriver toleranser eller den metodik som skall tillämpas vid exempelvis en upprepning av ett provmoment, föreslår Transportstyrelsen att ni tillämpar metodik och toleranser ut tillägg 9 i Del-FCL.
Transportstyrelsen förutsätter att ni som kontrollanter gör klart, innan provet påbörjas, vilka toleranser och övrig metodik som gäller vid provet (OPCn).

I regelverket som styr, bland annat, OPC står det "Aircraft/FSTD training may be combined with the operator proficiency check" vilket inte ska tolkas som att en pilot, under en OPC, kan träna tills man klarar av ett visst moment.

Förutsättningarna är att det ska finnas en distinkt gräns mellan träning och check. För OPC är följande beskrivet i regelverket: "Each flight crew member shall complete operator proficiency checks as part of the normal crew complement to demonstrate competence in carrying out normal, abnormal and emergency procedures." Detta är en kontroll av en pilots färdigheter och inte ett tillfälle att öva på dessa färdigheter.
Transportstyrelsen är medveten om att tidspress, kommersiellt tryck, en eventuell kollegial relation med den prövade piloten eller andra yttre faktorer som finns som kan påverka provet. Att vara kontrollant innebär ibland att lämna jobbiga besked till piloter som inte uppfyller kraven, men det är ett viktigt jobb ni utför.

Det är viktigt att flygbolagen ger kontrollanterna goda förutsättningar för att genomföra en OPC/(PC). Detta bör ske bland annat genom att tillhandahålla stödmaterial, bedömningsgrunder, en bra planering och rimligt med tid för det som ska genomföras. Sektionen för Flygbolag kommer att granska svenska bolags träningsmanualer och säkerställa att metodik och toleranser ingår i dessa.

Vi vill påminna specifikt om följande regelreferenser:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!