Notex 5 2021

Transportstyrelsen vill ta tillfället i akt att förklara hur ni som examinerar piloter som opererar Annex I (bilaga I) luftfartyg skall göra och kunna vägleda dessa piloter i samband med kompentenskontroll.

Annex I luftfartyg, som fram till 2018 kallades Annex II då namnet byttes i samband med att den nya grundförordningen trädde i kraft, är per definition ej upptagna som EASA luftfartyg och har historiskt sett hanterats nationellt. I Sverige har hanteringen reglerats genom TSFS 2013:12 som publicerades 8 april 2013. Från och med slutet på 2020 har hanteringen förändrats och dessa luftfartyg skall inte längre vara dokumenterade i pilotens flygdagbok utan i en bilaga till pilotens EASA certifikat.

  • Förr framgick det TSFS 2013:12 att en utbildning på ett Annex I luftfartyg skulle dokumenteras i flygdagboken av ansvarig utbildare.
  • Det framgick av samma föreskrifter (TSFS 2013:12) att flygdagbok skulle föras på samma sätt som anges i förordning (EU) nr 1178/2011.
  • Det framgick av föreskrifterna (TSFS 2013:12) för att få vara behörig som pilot på en klass av flygplan enligt Annex I ska piloten uppfylla samma krav för förnyelse eller förlängning av klassbehörighet som framgår av förordning (EU) nr 1178/2011.

Under förutsättning att utbildningen har dokumenterats i pilotens flygdagbok av ansvarig utbildare, antingen i början av flygdagboken eller på den sidan där flygningarna dokumenterats, så uppfyller det alla formella krav. I de fall där det inte finns en av, ansvarig utbildare, dokumenterad utbildning åligger det kontrollanten som genomför kompetenskontrollen (i samband med att behörigheten överförs från flygdagboken till bilagan) för typen eller klassen i fråga att säkerställa på lämpligt sätt följande:

  • Pilotens kompetens på Annex I luftfartyget, och
  • Aktuella erfarenhet på Annex I luftfartyget.

Sammanfattningsvis skall "bara" Annex I behörighet flyttas ur flygdagboken till en certifikatbilaga i samband med förlängning, förnyelse eller flygprov. Notera att detta inte är applicerbart på UL luftfartyg.

En Annex I behörighet som är införd i en bilaga till EASA certifikatet skall förlängas eller förnyas på baksidan till bilagan på samma sätt som i EASA certifikatet (Gäller ej kategorierna Segelflyg och ballong), se exempel nedan på hur en Annex I luftfartyg förlängs i bilagan.

Bild 1 - exempel på hur en Annex I luftfartyg förlängs i bilagan.

Bild 2 - exempel på hur en Annex I luftfartyg förlängs i bilagan.

Bild 3 - exempel på hur en Annex I luftfartyg förlängs i bilagan.

Bild 4 - exempel på hur en Annex I luftfartyg förlängs i bilagan.

Föreskrift

TSFS 2013:12 - Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis

Ansökningsblankett

Annex I aircraft attachment to form(TSL7347). Ska bifogas vid nästa certifikatsåtgärd exempelvis förlängning, förnyelse eller flygprov.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!