Notex 4 2021

Covid-19 uppdatering för kontrollanter

Transportstyrelsen har beslutat att alla generella undantag, som en direkt följd av Covid-19, inte kommer att förlängas efter den 31 mars 2021. Detta betyder i klartext för er kontrollanter att ni inte kan förlänga några behörigheter baserat på undantag för Covid-19 utan allt återgår till normala procedurer. Observera att det kan skilja sig mellan medlemsländerna i EASA så vid prov med icke svensk certifikatinnehavare, ta noga reda på det landets rutiner.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!