Notex 3 2021

Denna notex handlar om PBN, tidsåtgång för PC, förlängning av TRI, kontrollanthandboken och engelska webbsidor.

PBN

Det har kommit information från EASA hur vi ska administrera en IR-PC som genomförs utan en RNP-inflygning som följd av att simulatorn eller luftfartyget inte har utrustning för det. Kravet på en initial PBN kvarstår och den sökande ska kunna visa detta på lämpligt sätt såsom en flygdagbok, annan typ eller klass IR.

Om ni genomför en IR-PC eller PC på en typ inklusive IR utan att en RNP inflygning genomförs ska ni säkerställa och kryssa i de två nedersta rutorna, därefter meddela den sökande att han/hon inte får genomföra RNP inflygning på typen eller klassen i fråga.

Utöver detta kommer ett nytt certifikat att ställas ut med en begränsning till typen eller klassen som det gäller. Blankett TSL7077 och TSL 7100 är uppdaterade och TSL7076 kommer att uppdateras inom kort. Till dess att TSL7076 (HKP) är uppdaterad så skriv i klartext i sektion J (ADDITIONAL INFORMATION REGARDING THE TEST/PC) att ni genomfört IR-PC utan RNP inflygning samt säkerställt initial PBN.

Skärmklipp från blankett TSL 7077

Tidsåtgång för genomförande av kompetenskontroll (PC)

Vi skulle vilja klargöra att den minsta planerade tidsåtgång (blocktid) per pilot i MPA är 120 minuter. Detta bygger på ett GM till FCL.1015, vilket endast är rådgivande men Transportstyrelsen har klargjort tolkningen av detta i kontrollanthandboken 4.2.2.

Du bör planera så att du har tillräcklig tid för briefing, flygning, de-briefing samt administration. Blocktid bör planeras till minimum:

  • LAPL, PPL och CPL: 90 minuter
  • IR, FI och SP typ: 60 minuter
  • MPL, ATPL och MP typ: 120 minuter

Förlängning av TRI behörigheter

I samband med revision av Del-FCL ändrades två benämningar för TRI behörigheter:

  • det som tidigare benämndes TRI FFS-only heter numera TRI/r
  • det som tidigare hette TRI Base heter numera TRI LT.

Efter en genomförd kompetensbedömning för förlängning eller förnyelse av någon av ovanstående TRI behörigheter ska ni förlänga dem såsom de är omnämnda i den sökandes certifikat. Skriv sedan i klartext, i sektion J (Additional information) att ett nytt certifikat bör ställas ut på grund av felaktigt omnämnda TRI behörigheter. Vi vill också klargöra att om en sökande har exempelvis SFI(MpA), TRI(MpA) LT och TRI(MpA) LIFUS ska samtliga behörigheter förlängas på separata rader på baksidan av certifikatet. Det ska med andra ord spegla vad som står på framsidan under Behörigheter, intyg och befogenheter och rutan Instruktör.

Kontrollanthandboken

Version 10 av kontrollanthandboken är publicerad, inga större förändringar men den är likriktad med den engelska version av kontrollanthandboken som nu är publicerad.

Engelska kontrollantsidan på Transportstyrelsens webbplats

Vi vill passa på att informera alla om att vi har jobbat på med den engelska kontrollantsidan och den är nu uppdaterad på liknande sätt som den svenska sidan. Bland annat ligger den engelska versionen av kontrollanthandboken här.

Sidan heter Examiners och finns under Flight training and licensing.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!