Information om förlängning av certifikat, behörigheter och intyg

Transportstyrelsen vill göra er uppmärksamma på att alla certifikat, behörigheter och intyg skall vara giltiga vid tillfället för förlängningen om det skall omfattas av undantaget som gäller i samband med SARS-CoV-2 (Corona). Bakgrunden till detta är ett förtydligande från den Europeiska flygsäkerhetsmyndigheten (EASA). Transportstyrelsens hemsida är uppdaterad i enlighet med detta.

Transportstyrelsen vill också meddela att en ytterligare 4 månaders förlängning av behörighet eller intyg i dagsläget inte är möjlig men vi avvaktar instruktioner från den Europeiska flygsäkerhetsmyndigheten (EASA) om och hur detta i så fall ska ske. Så fort vi får besked publicerar vi det på vår hemsida.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!