Information om undantag från EU-förordningen 1178/2011

Nationella regler för flygcertifikat och utbildningsorganisationer för segelflyg och ballong tom 7 april 2020

Transportstyrelsen har begärt undantag från EU-förordningen att inte tillämpa förordningen när det gäller bestämmelserna om flygcertifikat för segelflygplan och ballonger och utbildningsorganisationer som tillhandahåller utbildning för dessa förrän 8 april 2020.

Detta innebär att reglerna fortsätter att vara nationella när det gäller flygcertifikat och utbildningar för segelflyg och ballonger.

Bestämmelser för piloter som innehar certifikat och tillhörande medicinskt intyg som utfärdats av ett tredjeland och som utför icke-kommersiell trafik

Transportstyrelsen har begärt undantag från EU-förordningen att inte tillämpa förordningen när det gäller bestämmelserna för piloter som innehar certifikat och tillhörande medicinskt intyg som utfärdats av ett tredjeland och som utför icke-kommersiell trafik med luftfartyg enligt artikel 2.1 b i eller ii i förordning (EU) 2018/1139 förrän 21 juni 2020.

Detta innebär att det fortfarande är nationella bestämmelser som gäller fram till 20 juni 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

flygutbildning@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!