Certifikat för trafikflygare

Sedan den 8 april 2013 tillämpas nya EU-regler för certifikat och medicinska intyg i Sverige. Nya nationella föreskrifter för certifikat och medicinska intyg har trätt i kraft.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Undersidor