Måldokument för LAPL/PPL (från 5 dec 2016)

Transportstyrelsen har tagit fram ett måldokument som beskriver vilka kunskapskrav en LAPL- eller PPL-pilot måste uppfylla.

Transportstyrelsens måldokument ska ses som ett komplement till den syllabus som EASA publicerar i AMC1 FCL.210; FCL.215. De förtydligar vilka kunskapskrav som gäller för LAPL/PPL.

Transportstyrelsen kan varken införa striktare krav än, eller ge lättnader mot, den syllabus EASA publicerar. Vi kan endast förtydliga vilka krav som ställs under examinationen. Den senaste versionen av måldokumentet är daterad 5 december 2016.

Ändringar 25 augusti 2016

I denna version finns följande ändringar:

  • FPM 033 01 01 00 "Planeringsminima" borttaget.
  • ALW 010 07 02 16 " före landning" tillagt
  • AGK 021 09 02 01 Kunskapsnivån för H ändrad till 2.
  • AGK 021 10 05 01 Kunskapsnivån för H kompletterad till 1.
  • M&B "Vikt" utbytt mot "Massa". (gäller även andra dokument)
  • M&B 031 02 01 01 Kunskapsnivån ändrad så att "Max flygmassa" bara gäller H.
  • M&B 031 03 01 00 Kunskapsnivån för A ändrat till 2.
  • PER A 032 01 02 03 ”förändringar i aerodynamisk form(isbildning. rimfrost etc.) tillagt (samma som PER H 034 01 02 03).
  • PER 032 02 05 01 ”Förstå vikten av nyttjandet av avdragspunkt…” tillagt
  • NAV 061 04 02 07 Kompletterat med "TH".

Ändring 5 december 2016 gäller endast landningsprestanda i LO 032 02 05 05. "Vind ska ej beaktas" borttaget.

Måldokument som gäller från och med 5 december 2016