Till dig som går pilotutbildning

Här hittar du information om teoriprov, regler för provskrivning och provtider.

Teoriprov

För att skriva teoriprov ska du boka tid med en provvakt, detta kan antingen skolan eller du själv göra.

Avgiften för provvakt och provlokal ingår i grundavgiften och omprovsavgiften som du betalar till Transportstyrelsen.

Regler för provskrivning

Godkännandekrav

 • Du ska få godkänt på samtliga prov som ingår i din examination inom 18 månader. Detta räknas från den månad du skriver ditt första prov till den sista dagen i den 18:e månaden.
 • För att bli godkänd på en enskild provskrivning krävs minst 75 procent rätt. Du har maximalt 4 försök/ämne.

Vid examination av ATPL, CPL och IR behöver alla prov genomföras inom 6 sittningsperioder á 14 kalenderdagar. Omprov kan inte skrivas inom samma sittningsperiod.

Om du går över någon av ovanstående gränser så krävs det kompletterande utbildning vid en flygskola samt en ny komplett examination.

Hjälpmedel

Inga hjälpmedel utöver de i tabellen nedan är tillåtna att ta med till provet. 

För PPL-provFör CPL-, IR- och ATPL-prov

Linjal pro

Linjal

Passare

Passare

Transportör1

Transportör

Navskiva

Navskiva

En icke programmerbar, icke alfanumerisk kalkylator med normala vetenskapliga funktioner.

En icke programmerbar, icke alfanumerisk kalkylator med normala vetenskapliga funktioner.

Karta 2152AB

CAP 696,CAP 697, CAP 698, CAP 758

Prestandabilagor L1P(ej komplett L1P)

Jeppesen General Student Pilot Route Manual

 

Engelskt/svenskt lexikon

Utrustning som ej får medtagas till teoretisk examination

Det är inte tillåtet att på något sätt dokumentera innehåll från de teoretiska examinationerna, de är sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Med anledning av det så reglerar vi vad som är tillåtet att medföra vid examination.

Följande är ej tillåtet att medföra under teoretisk examination:

 • Alla typer av kommunikationsutrustning
  • Mobiltelefon/surfplatta
 • Alla typer av klockor
  • Analog
  • Digital
  • Smartwatch
 • Alla typer av in- eller uppspelningsutrustningar
 • Alla typer av utrustning med foto och filmmöjligheter

Regler under examination

 • Det är inte tillåtet att kommunicera med någon annan än provvakten 
 • Enbart webbsidan PEXO är tillåtet att ha uppe
 • Det är tillåtet att markera text i utrustningen men att tillföra information kommer räknas som fusk
 • Det är inte tillåtet att på något sätt dokumentera innehåll från examinationerna

Brott av examinationsregler

Vid brott, eller försök till brott av ovan bestämmelser kan hela examinationen ogiltigförklaras och du kommer förhindras att göra fler examinationer i samtliga EASA-medlemsstater under en period på minst 12 månader.

Innehållet i proven är sekretessbelagd information enligt Offentlighets- och sekretesslagen(2009:400) och det kan därför vara olagligt att sprida information från de teoretiska examinationerna.

Provtider

Tider för respektive prov.

Om du har synpunkter på provet

Om du upplever att något på ditt prov är felaktigt rörande innehåll, frågeformulering, bilagor med mera så finns det en funktion i provsystemet där man kan kommentera enskilda frågor. Denna funktion ska användas för att Transportstyrelsen ska kunna gå tillbaka till provet och kontrollera den fråga som ni upplever felaktigheter med.

Det är också bra om du uppmärksammar provvakten på dina synpunkter. Provvakten kan då verifiera synpunkterna om det skulle krävas. Vill du få ett prov granskat, där du upplevt felaktigheter, vänd dig till din flygskola och be dem kontakta oss rörande ditt prov.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!