Provtider för teoriexaminationer i PEXO

Provtider för PPL

Examinationen för PPL består av 9 delprov med 20 frågor på vardera. Provtiderna för respektive delprov är:

  • Luftfartssystemet och flygsäkerhetsstandarder 45 min
  • Luftfartyg generellt 35 min
  • Prestanda och färdplanering 95 min
  • Människans förutsättningar och begränsningar 30 min
  • Meteorologi 30 min
  • Navigation 65 min
  • Flygoperativa procedurer 30 min
  • Flygningens grundprinciper 45 min
  • Kommunikation 30 min

Provtider för ATPL, CPL och IR

Provtider enligt AMC1 ARA.FCL.300(b) Examination procedures, med ett tillägg på 10 min för att provet görs på dator

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!