Provtider för teoriexaminationer i PEXO

Provtider för PPL

Examinationen för PPL består av 9 delprov med 20 frågor på vardera. Provtiderna för respektive delprov är:

  • Luftfartssystemet och flygsäkerhetsstandarder 45 min
  • Luftfartyg generellt 35 min
  • Prestanda och färdplanering 95 min
  • Människans förutsättningar och begränsningar 30 min
  • Meteorologi 30 min
  • Navigation 65 min
  • Flygoperativa procedurer 30 min
  • Flygningens grundprinciper 45 min
  • Kommunikation 30 min

Provtider för ATPL, CPL och IR

Provtider enligt AMC1 ARA.FCL.300(b) Examination procedures, med ett tillägg på 10 min för att provet görs på dator