Informationsbrev till teoriansvariga april 2018

Denna information berör följande:

ECQB 5.0 och nya Jeppesen GSPRMED Decision 2018/001/R - Ny syllabus och KSAGodkända webbläsare vid PEXO-prov, Ämne 032 – "applicable operational requirements"

ECQB 5.0 och nya Jeppesen GSPRM

Den senaste frågedatabasen ECQB 5.0 är nu redo att installeras. I denna version av ECQB är samtliga frågor med appendix i form av den gamla Jeppesen Student Pilot Route Manual (SPRM) borttagna och ersatta av frågor med appendix tagna från den nya Jeppesen General Student Pilot Route Manual (GSPRM). Egentligen är denna förändring enbart positiv då GSPRM motsvarar en modern Jeppesen-manual till skillnad från den gamla SPRM från sent 90-tal. Dock är det viktigt att eleverna, om de inte ändå har gjort det, får en möjlighet att titta på en modern Jeppesen-manual innan vi installerar ECQB 5.0. Transportstyrelsen kommer därför att vänta med installationen av ECQB 5.0 till efter sommaren. Exakt datum kommer att meddelas när tid för PEXO-underhåll är schemalagd. Vi ber er att redan nu börja undervisa berörda elever i den nya GSPRM.

ED Decision 2018/001/R - Ny syllabus och KSA

Den 6 februari 2018 publicerades ED Decision 2018/001/R som bland annat innehåller en ny syllabus för CPL,- ATPL- och IR-teori. Som tidigare nämnts innebär denna nya syllabus att LO har lagts till och tagits bort samt även flyttats mellan olika ämnen. Detta innebär att ni behöver säkerställa att era kurser täcker de nya LO i respektive ämne, både när det gäller lektionsplanering och kurslitteratur. De nya LO ska träda i kraft senast den 31 januari 2022. Detta medför att under de sista 24 månaderna innan den 31 januari 2022 kommer Transportstyrelsen att ha parallella kurskoder med de gamla och de nya LO. Det sista datum då en examination enligt gamla LO kan påbörjas (det datum eleven skriver sitt första prov) kommer att vara den 30 juni 2020. Detta kommer att vara ett hårt datum och alla examinationsperioder som påbörjas från den 1 juli 2020 och framåt kommer att ske på de nya LO. Mer detaljerad information kommer senare men vi ber er att ha ovanstående datum i åtanke i er planering.

Med ovanstående beslut följer även det nya "området" 100 – KSA. Detta kommer att kräva en hel del arbete då KSA är nytt för oss alla och vi vill rekommendera en workshop hos EASA 27-28 juni som är riktad både till nationella myndigheter och till berörda personer vid ATO. Vi misstänker att denna workshop blir mycket populär så är ni intresserade av att delta så är det bra att hänga på låset när registreringen öppnar den 17 april.

Godkända webbläsare vid PEXO-prov

På förekommen anledning vill vi påminna om att de enda webbläsare som är godkända för PEXO är Internet Explorer och Mozilla Firefox. Även om det ofta går att komma in i systemet med andra webbläsare kan vi inte garantera att examinationssystemet fungerar som det är tänkt. Dessutom innebär det en ökad belastning på våra servrar. Det är provvakternas ansvar att se till att rätt webbläsare används men vi vill ändå göra er på ATO medvetna om detta då examination ofta sker i era lokaler och med era datorer.

Ämne 032 – Type of operation

Vi har fått en del frågor när det gäller "applicable operational requirements" för frågorna i ämne 032 - Performance. EASA har klargjort att inga frågor i ECQB ställs på Del-SPO, Del-NCC eller Del NCO vilket innebär att "applicable operational requirements" endast avser "commercial air transport operations".

För ytterligare information eller frågor är ni välkomna att kontakta:

Pär Wilund Flyginspektör Direkt: +46(0)10-4957477 E-post: par.wilund@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!