Standardiseringsutbildning för språkkontrollanter

Transportstyrelsen kommer att hålla årets standardiseringsutbildning för språkkontrollanter den 29 januari 2020. Utbildningen kommer att pågå mellan 09:30 och 16:30 i Transportstyrelsens lokaler på Isafjordsgatan 1, Kista.

För egna researrangemang ska deltagaren utgå ifrån att utbildningen håller på till 16:30.

Om din behörighet som språkkontrollant går ut under 2020 är denna utbildning ett av kraven för att du ska kunna förnya din behörighet. Det andra är att du skickar in ett språkprov till Transportstyrelsen för bedömning.

Utbildningskostnad

Utbildningen är avgiftsfri men deltagaren får stå för resa och boende.

Anmälan

Anmälan sker genom att skicka namn, språkkontrollantnummer samt personnummer till par.wilund@transportstyrelsen.se senast den 31 december 2019. Anmälan är bindande.

Mer information skickas när anmälningstiden har gått ut och endast till de som har anmält sig till utbildningen.