Kontakta certifikat- och medicinhandläggare

Ring

Telefonnummer: 0771-29 00 60

Öppettider: Måndag–fredag 09.00–11.00.

Kontakta via formulär om flygcertifikat

Fyll i formulär vid frågor om flygcertifikat 

Mejla om flygmedicin

luft.medicin@transportstyrelsen.se

Flygtekniska frågor

Om du har frågor rörande flygteknisk underhållspersonal eller utbildning kontaktar du flygteknisk inspektör för Del 66/147. Använd INTE formuläret till flygcertifikat.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygteknisk-underhallspersonal-ny/

Frågor kring UAS

http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/