Kontakta certifikat- och medicinhandläggare

Torsdagen den 2/8 samt fredagen den 3/8 utgår telefontiden på flygcertifikat.

Anledningen till detta är att vi just nu har fler ärenden på kö än normalt för perioden vilket medför långa handläggningstider med hög arbetsbelastning för personalen.

Vid akuta ärenden kan du mejla till luft.certifikat@transportstyrelsen.se . Denna adress bevakas varje arbetsdag av handläggare.

Med vänlig hälsning, Sektionen för flygcertifikat

Måndagen den 13 augusti kommer inte handläggare inom flygmedicin att finnas tillgängliga.

Flygöverläkare går att kontakta under telefontiden.

Det går även att kontakta flygmedicin via mejl luft.medicin@transportstyrelsen.se

Denna adress bevakas även denna dag.

Med vänlig hälsning, Sektionen för flygcertifikat

Ring

Telefonnummer: 0771-29 00 60

Öppettider: Måndag–fredag 09.00–11.00.

Kontakta via formulär om flygcertifikat

Fyll i formulär vid frågor om flygcertifikat 

Mejla om flygmedicin

luft.medicin@transportstyrelsen.se

Flygtekniska frågor

Om du har frågor rörande flygteknisk underhållspersonal eller utbildning kontaktar du flygteknisk inspektör för Del 66/147. Använd INTE formuläret till flygcertifikat.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygteknisk-underhallspersonal-ny/

Frågor kring UAS

http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/