Kabinpersonal

Från och med den 8 april 2013 gäller nya regler för kabinbesättningsintyg och för de medicinska kraven för kabinbesättningsmedlemmar.

De nya reglerna i Del CC tillämpas successivt. Läs mer om de nya reglerna för kabinbesättningsintyg

För mera information och svar på frågor kontakta:

Therése Lettborn
therese.lettborn@transportstyrelsen.se