Kabinpersonal

Sedan den 8 april 2013 utfärdas kabinbesättningsintyg med obegränsad giltighetstid enligt EASA 1178/2011 Del CC (Cabin Crew).

Kabinbesättningsintyg enligt Del CC

En kabinbesättningsmedlem som deltar i eller avser delta i kommersiell trafik med luftfartyg ska ansöka om ett kabinbesättningsintyg.

Kabinbesättningsintyg får endast utfärdas till sökande som har godkänts på prov efter genomgången grundutbildning i enlighet med Del CC.

Giltighetstid

Kabinbesättningsintyget har obegränsad giltighetstid och är endast giltig tillsammans med medicinsk rapport. Kabinbesättningsintyget förblir gällande, såvida det inte har upphävts tillfälligt, återkallats eller om innehavaren inte har utövat sina befogenheter på minst en luftfartygstyp under de 60 föregående månaderna.

En kabinbesättningsmedlem som inte har tjänstgjort i kommersiell trafik med flygplan på mer än fem år, ska genomgå grundutbildning och examination enligt Del CC

Förvaring och uppvisande

Intyg och dokumentation ska vara tillgängliga vid kontroll.

Från och med den 8 april 2015 ska varje kabinbesättningsmedlem förvara och på begäran kunna visa upp följande:

  • kabinbesättningsintyget

  • listan över den aktuella typen eller varianten av luftfartyg

  • utbildnings- och kontrolldokumentation för den aktuella typen eller varianten av      luftfartyg.

Även operatören kan förvara ovanstående och göra den tillgänglig på behörig myndighets eller innehavarens begäran.

Vem utfärdar intyget?

En förteckning över vilka organisationer som är godkända att utfärda kabinbesättningsintyg i Sverige finns här.

Kontakt

För mera information och svar på frågor kontakta:

Anneli Eklöf
anneli.eklof@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!