Utökning med del-66 kategori C

För ändring med EASA Del 66 kategori C genom uppvisande av praktisk erfarenhet.

En sökande kan ansöka om utökning med kategori C genom uppvisande av erfarenhet.

Den grundpraktik som ska utföras ska uppfylla:

  • Uppvisande av tre års erfarenhet (CRS) av att arbeta på civila luftfartyg i en miljö för civilt luftfartygsunderhåll
  • Erfarenheten ska vara från ett representativt urval av uppgifter direkt knutna till civilt luftfartygsunderhåll i en civil underhållsmiljö
  • Tolv månader (av de tre åren) ska vara observation av arbetsuppgifter vid basunderhåll (base)
  • Av de 3 åren, ska minst 6 månader vara utförda inom det senaste året innan inskickad ansökan
  • Ingen praktik får vara äldre än totalt 7 år

För att ansöka om EASA Del 66 kategori C finns blankett:

Intyg om praktisk erfarenhet för utökning av kategori C EASA Del 66 certifikat

Praktikintyg skickas som en medföljande bilaga till EASA Form 19, Ansökan om utfärdande / ändring / förnyelse av flygplansunderhållscertifikat (AML) i enlighet med del-66

EASA Del 66 certifikatet ska skickas in som orginal

Skicka in Ansökan EASA Form 19, intyg om C behörighet och orginalcertifikat till:

Transportstyrelsen

Sjö- och luftfartsavdelningen, Certifikat Del 66

SE-601 73 Norrköping, Sweden

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!