Typexamination

För luftfartygstyper i grupp 2 och 3 kan du istället för att utföra en utbildning i en Del-147 organisation, ansöka om att få utföra en typexamination hos Transportstyrelsen.

Beroende på vilken grupp ett luftfartyg hör till så gäller olika krav på typutbildning.
En typexamination kan utföras för luftfartyg i grupperna:

  • 2a - Flygplan, enmotoriga, propellerdrivna med turbinmotor.
  • 2b - Helikoptrar, en turbinmotor.
  • 2c - Helikoptrar, en kolvmotor.
  • 3 - Andra kolvmotordrivna flygplan än de som anges i grupp 1.

En typexamination utförd av Transportstyrelsen kan vara skriftlig, muntlig eller praktisk. Även en kombination kan förekomma. 

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i blankett "Ansökan om typexamination".

Ansökan skickas via e-post till

flygtekniker@transportstyrelsen.se 

Ansökan kan även skickas till följande adress:
Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!