Presentationer från seminarium 2016

Presentationer från möte med utbildningsansvarig(RF) 3 december 2016

PresentationFöreläsare
Agenda Daniel Wastesson
DTO/ATO/RF Daniel Wastesson
EASA förslag DTO Daniel Wastesson
Nya operativa regelverket Karl-Axel Edén
Försäkring/Luftfartyg Carina Petersson
Regler/Examination Toni Reuterstrand
Verksamhetskontroller Daniel Wastesson
Återkoppling Daniel Wastesson

 

Presentationer från skolchefsmöte
23-24 november 2016

PresentationFöreläsare
Agenda Daniel Wastesson
Verksamhetskontroller Daniel Wastesson
Återkoppling Daniel Wastesson
Luftvärdighet Björn Holm
NCO/NCC/SERA Karl-Axel Edén
Sektionen för certifikat Lena Eriksson-Bothin
Knowledge, skills and attitudes Pär Wilund
Perform instructor standardisation Pär Wilund
FSTD Jan-Olof Hjortman
Ekonomisk tillsyn i utbildningsorganisationer Carina Petersson
Rulemaking Update Hans Hermansson
Performance Based Navigation Henrik Wiechel
Sektionen för flygutbildning Toni Reuterstrand
Evidence Based Training Toni Reuterstrand
Examination Toni Reuterstrand
Manual of Evidence-based Training Toni Reuterstrand

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!