Presentationer från seminarier 2013

Presentationer från skolchefsmöte 2013-11-12--14 

PresentationFöreläsare

International Safety Management

Åke Eriksson 
Currucilum Vitae Roland Ströman

Manualer

Roland Ströman

Utbildningstillstånd

Roland Ströman

Ledningssystem

Anders Vestgård

PART-FCL, ORA, ARA, AMC och GM 

Bernt Kolm och Daniel Wastesson

Examinationsgruppen

Eddie Wallin

Flygprov

Hans Hermansson 

Framtida flygutbildning

Hans Hermansson 

Simulatorer (FSTD) i flygutbildning 

Hans Hermansson 

Sektionen för flygcertifikat

Håkan Bodvik 

Vår omvärld

Ingrid Cherfils

Teoriexamination

Konrad Asterbäck

Säkerhetsledningssystem 

Magnus Molitor

Avgifter 2014

Magnus Vik

EASA

Marie Fahlstedt

Enheten bemanning och behörigheter

Mario Saric

Aktuell information från sektionen för flygutbildning

Mario Saric

Trafikslagsövergripande arbete

Pernilla Bergstedt

Myndigheten för yrkeshögskolan

Reinitz och Eriksson 

Safety Management Manual 

Roland Ströman

Safety Management System

Roland Ströman

Verksamhetskontroller

Roland Ströman

Tillgodoräknande av IR

Toni Reuterstrand 

Tillgodoräknande enligt tillägg 8, flygplan

Toni Reuterstand

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!