Presentationer från seminarier 2012

Presentationer från skolchefsmöte 2012-11-27--29 

PresentationFöreläsare

Avgifter

Magnus Vik 

Bilaga II och III

Marie Fahlstedt

Certifikatsektionen

Maria Melchersson

CV Intervjuer AM H

Roland Ströman 

Del ARA FCL

Kaj Skärstrand

Del ORA FCL

Kaj Skärstrand

EU-förordning 1178 kap. B

Bo Söder 

EU-förordning 1178 kap. C

Bo Söder

EU-förordning 1178 kap. D

Bo Söder

EU-förordning 1178 kap. H

Kaj Skärstrand

EU-förordning 1178 kap. J

Bo Söder

Examinationsgruppen, Kontrollanter

Eddie Wallin 

Flygledarutbildning

Kerstin Sjöbeck
Anna-Karin Sögndal

Flygprov

Hans Hermansson 

Framtiden för nya piloter

Hans Hermansson 

Helikopterpilotutbildning och yrkeshögskolan

Sven-Ove Eriksson

Introduktion förordningar

Marie Fahlstedt 

Manualer AM

Roland Ströman 

Organisation

Pernilla Bergstedt 

Organisation

Anders Vestgård

PART FCL ORA ARA, AMC GM

Daniel Wastesson 

Presentation teori

Toni Reuterstrand

Vanligaste anmärkningarna vid VK

Bernt Kolm

Simulatorer (FSTD) i flygutbildning

Hans Hermansson 

SSP SMS for flygskolor

Magnus Molitor

Utbildningstillstånd

Roland Ströman 

Utmaningar Ingrid Cherfils

Verksamhetskontroller

Roland Ströman 

Yrkeshögskolan, Helikopterutredningen

Sven-Ove Eriksson 

Yrkeshögskolan, Trafikflygare 

Maria Reinitz

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!