Anmälan flygprov

Anmälan görs via detta formulär endast om det gäller en av skolans tilldelade kontrollanter för flygprov. Skolan kontaktar själv kontrollanten, ingen bekräftelse skickas på anmälan.

Om det däremot gäller flygprov utanför Sverige, flygprov för instruktörer, annan kontrollant än skolans tilldelade och/eller 3:e omprovet så ska ansökan av kontrollant skickas till flygprov@transportstyrelsen.se.

Här fyller du som skolchef/utbildningsansvarig i uppgifter om ditt bokade flygprov. Observera att anmälan måste vara inne senast 10 arbetsdagar innan provdatum.

Formulär

 

Uppgifter om eleven

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!