Skolchefsinformation

The European Plan for Aviation Safety-EPAS 2019-2023

EASA har publicerat den senaste EPAS-utgåvan som bland annat innehåller identifierade riskområden inom olika typer av luftfartsoperation. I synnerhet sektionerna 5.2, 5.3 och 5.4 är av intresse för flygskolor som, beroende av verksamhet, omfattas av ett eller flera av dessa identifierade riskområden. Vi uppmuntrar flygskolor att se över identifierade riskområden och hantera applicerbara risker i sitt ledningssystem.

EPAS 2019-2023

Kommande regelförändringar

Läs om kommande regelförändringar samt allmännyttig information här:

RF till ATO – beviljande av nya kurser

Senast 8 april 2018 ska alla flygskolor (RF) ha anpassat sina utbildningsprogram, förfaranden och manualer på befintliga kurser och sitt ledningssystem så att kraven i Del ORA uppfylls.

För att Transportstyrelsen ska hinna granska alla handlingar till den 8 april 2018 önskar vi få in era handlingar senast den 31 juni 2017.

Läs mer om vad de nya reglerna innebär.

Om du har frågor, kontakta Daniel Wastesson via e-post: daniel.wastesson@transportstyrelsen.se eller telefon 010-495 36 89010-495 36 89.

Skolchefen eller av denne delegerad ska anmäla planerade flygprov på sidan Anmälan för flygprov.

E-mailadressen flygprov@transportstyrelsen.se skall endast användas:

  • när skolan inte har tilldelade kontrollanter för provet eller vill använda en inte tilldelad kontrollant.
  • under första året av en ny skolas verksamhet, samt vid utökning av skolans tillstånd
  • vid tredje omprovet
  • vid flygprov utanför Sverige
  • alla instruktörsprov (FI, CRI, TRI, SFI, IRI, FII, MCCI )

Frågor besvaras av Anneli Eklöf, anneli.eklof@transportstyrelsen.se

Nya EASA-publikationer

EASA har publicerat två nya publikationer. Dessa finns att ladda ned på EASA:s webbplats.

Licensing requirements – quick reference

Index över de krav som ställs för respektive certifikat eller behörighet vid första utfärdande. Ladda ner publikationen.

Consolidated version of Regulation 1178/2011 as amended by 290/2012, 70/2014, 245/2014 and 445/2015

Konsoliderad version av 1178/2011 med de ändringar och tillägg som gjorts fram till 2015-05-26. Denna version innehåller även ett index. Ladda ner publikationen.