Olika trafikslag, olika läkarintyg

Transportstyrelsen använder olika läkarintyg inom de olika trafikslagen (väg, järnväg, sjöfart, flyg). Det beror på att de medicinska lämplighetskraven skiljer sig åt mellan trafikslagen.

Förutom att kraven styrs av internationella och europeiska bestämmelser som Sverige måste följa, är de olika medicinska kraven motiverade utifrån de olika förutsättningar som respektive uppgift medför. Det finns till exempel vissa medicinska krav för den som behöver ett läkarintyg för att kunna köra tung lastbil som inte finns för den som behöver ett flygcertifikat. Och för den som behöver ett flygcertifikat ställs det krav som i vissa avseenden är strängare än de som ställs för att kunna köra tung lastbil. Och det läkarintyg som är utfärdat för sjöfart räcker inte för till exempel en lokförare.

Det betyder att läkaren som gör den undersökning som behövs för att konstatera att kraven för ett trafikslag är uppfyllda inte utan vidare kan använda samma undersökning för de andra trafikslagen.