AFIS-personal

För att utöva flyginformationstjänst vid flygplats måste man ha ett giltigt behörighetsbevis. Behörighetsbeviset utfärdas av Transportstyrelsen.

Behörighetsbevis

Ansökan om behörighetsbevis ska lämnas till Transportstyrelsen på fastställd blankett, Ansökan om utfärdande av flygledarcertifikat eller behörighetsbevis för AFIS-personal, L 1578.

Du som söker ska:

  • Ha gällande behörighetsbevis för AFIS-elev.
  • Ett giltigt medicinskt intyg .
  • Uppfylla de allmänna villkoren för utfärdande av behörighetsbevis
  • Uppfylla språkkraven enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter LFS 2008:1 (omtryck LFS 2008:32.)
  • Ha genomgått lokal behörighetsutbildning enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter LFS 2009:80 (ändrad av TSFS 2012:9).

Behörighet som operativ instruktör beviljas innehavare av behörighetsbevis för AFIS-personal som uppfyller kraven på operativ och teoretisk erfarenhet. Se Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:80 (ändrad av TSFS 2012:9) och allmänna råd om behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-elev.

Giltighetstider

Behörighetsbevis för AFIS-personal utfärdas och förnyas med en giltighetstid av längst 4 år.

Förnyelse av behörighetsbevis och medicinskt intyg

Du som ansöker om förnyelse ska uppfylla de allmänna villkoren för förnyelse enligt Transportstyrelsens föreskrifter LFS 2008:1 (omtryck LFS 2008:32). Vid förnyelse av behörighetsbevis ska lokal behörigheter och medicinskt intyg vara gällande.

Om du saknar lokal utbildning vid förnyelse vid den flygtrafikledningsenhet du tidigare har haft lokal behörighet, kan den utsedde befattningshavaren som ansvara för säkerheten vid denna lokala flygtrafikledningsenhet intyga att du har förutsättningar att påbörja lokal behörighetsutbildning.

Vid förnyelse av medicinskt intyg ska du ha genomgått förnyad allmän läkarundersökning och uppfylla de medicinska kraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter LFS 2008:2 (omtryck LFS 2008:28). Läkarundersökningen kan utföras upp till 45 dagar före förfallodagen utan att det medicinska intygets giltighetsperiod ändras.

För att förnya ett utgånget behörighetsbevis ska du genomgå en kompletterande utbildning. Ansökan tillsammans med verifiering av utbildning eller kompetens ska sändas till Transportstyrelsen på fastställd blankett, Ansökan om förnyelse av certifikat och behörighetsbevis som regleras enligt LFS, L 1466.