Hälsokrav för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen och med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg

Här nedan hittar du information om blanketter och hälsokrav som gäller personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen och personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg.

Blanketter 

Blanketter för hälsodeklaration, läkarutlåtande och ansökan om undantag hittar du under relaterad information.

  • Hälsodeklaration fylls i av den som ska undersökas och undertecknas i läkarens närvaro.  
  • Läkarutlåtande fylls i av en läkare och ska lämnas till den enskilde.
  • Ansökan om undantag fylls i av den som ska ansöka om undantag.

Om du inte uppfyller de medicinska kraven kan du i vissa fall ansöka om undantag från gällande krav.

Ansökan om undantag ifylls av den sökande och skickas till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen tar ut avgift för att pröva en ansökan om undantag.

Avgift för att pröva en ansökan 

Nya föreskrifter från och med den 1 mars 2020

Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten upphävdes den 1 mars 2020 då följande föreskrifter trädde i kraft:

Detta innebär att från och med nu ska personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg, tunnelbana och spårväg bedömas enligt de nya kraven om hälsa och hälsoundersökning.

Hur berörs jag som arbetar med säkerhetskritiska arbetsuppgifter av de nya reglerna?

Du som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter omfattas nu av de nya kraven om hälsa och hälsoundersökning. Beroende på vilken verksamhet du arbetar inom omfattas du antingen av reglerna som vänder sig till personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen, eller av reglerna som vänder sig till personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg.

Du som arbetar som lokförare berörs inte av de nya reglerna. Reglerna om hälsa och hälsokontroller för lokförare finns i en egen föreskrift: Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsokrav m.m. för lokförare. Det pågår för närvarande ett arbete med att se över även dessa föreskrifter.

Hur berörs jag som verksamhetsutövare av de nya reglerna?

För dig som verksamhetsutövare betyder detta att din personal som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter ska bedömas utifrån de krav om hälsa och hälsoundersökning som anges i de nya föreskrifterna. Du som verksamhetsutövare har fortfarande ansvar för att endast personer som med hänsyn till yrkeskunnande, hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt arbetar med säkerhetskritiska arbetsuppgifter.

Regelbundna hälsoundersökningar

Då vi har fått många frågor om intervaller för hälsoundersökningar har vi nedan tagit fram ett förtydligande om detta.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen (TSFS 2019:112) och för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg (TSFS 2019:113) gäller följande angående intervall för hälsoundersökningar.

En person som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter/arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten ska genomgå en hälsoundersökning

  1. vart femte år till och med dagen före 41-årsdagen,
  2. vart tredje år från och med 41-årsdagen till och med 62-årsdagen, och
  3. varje år efter 62-årsdagen.

Det ingen skillnad mot hur tillämpningen var när tidigare föreskrifter gällde. Det vi har ändrat är vid vilken ålder intervallerna ändras.

Den senaste kontrollen får inte vara äldre än vad som står i föreskrifterna. Det vill säga att när du passerat 41 år får du inte ha en hälsoundersökning som är äldre än tre år. Det betyder att en person som är 39 år behöver bli kallad för kontroll vid 42 års ålder, eftersom det då har gått tre år sedan senaste undersökningen.

När personen har fyllt 62 år får senaste undersökningen inte vara äldre än ett år. Det betyder att om personen är 60 vid sin undersökning, behöver personen bli kallad för kontroll vid 62 års ålder eftersom det då har gått mer än ett år sedan senaste undersökning.

Hur berörs jag som läkare av de nya reglerna?

Du som läkare ska nu genomföra hälsoundersökningar utifrån de krav om hälsa och hälsoundersökning som anges i de nya föreskrifterna.

Måste all personal som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter genomgå nya hälsoundersökningar så fort de nya reglerna börjar gälla?

Nej, personalen behöver inte genomgå nya hälsokontroller enbart på grund av att vi får ett nytt regelverk den 1 mars 2020. Personalen kan fortsätta att arbeta fram tills dess att det är dags för deras nästa regelbundna hälsoundersökning. Det är först då som personalen i praktiken kommer att bedömas utifrån de nya reglerna.

Om jag har frågor kring de nya reglerna, var kan jag vända mig?

Har du frågor kring de nya reglerna kan du vända dig till Transportstyrelsen för att ställa frågor om de nya kraven i föreskrifterna. På sektion Prövning trafikant arbetar både erfarna utredare och läkare som kan svara på frågor om föreskrifterna. 

Författningar

Regler om hälsokrav för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen och personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg finns i följande regelverk:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!