Nedtrappning av antalet utbildningstillfällen för läkare

Från och med 2022 kommer Transportstyrelsen att trappa ner antalet utbildningstillfällen i egen regi.

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen har beslutat om att trappa ner antalet utbildningstillfällen för läkare.

Bakgrund

Transportstyrelsen anordnar idag en obligatorisk utbildning för läkare som ska ansöka om särskilt tillstånd för att få genomföra hälsoundersökningar av lokförare.

För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett särskilt tillstånd för läkare ska läkaren ha giltig läkarlegitimation och kunna styrka kunskaper om de risker som är förenade med säkerhetsarbete i järnvägsmiljö samt vara oberoende och opartisk.

Regler om detta finns i EU-direktiv (2007/59/EG), i lokförar­lagen (2011:725) och i våra föreskrifter (TSFS 2011:61, ändrade genom TSFS 2013:52).

Innan vi fattar beslut om särskilt tillstånd gör Transportstyrelsen en kontroll hos Socialstyrelsen om läkarens legitimation är giltig. Vi kräver också att läkarna ska genomföra ett studiebesök hos en lokförare, för att i verklig miljö kunna bilda sig en uppfattning om lokförarens arbetsmiljö.

Syfte

Det är inte Transportstyrelsens uppgift att genomföra utbildningar, däremot att föreskriva om och informera om regler. Från och med 2022 kommer vi därför att trappa ner antalet utbildningstillfällen för läkare som ska ansöka om särskilt tillstånd. Nästa utbildningstillfälle planeras hösten 2022

Utbildningar kan till exempel ges av utbildningsanordnare eller genom att läkare som redan har särskilt tillstånd fungerar som handledare och ger stöd till läkare som ska börja arbeta med hälsoundersökningar av lokförare. Kraven som idag gäller för att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett särskilt tillstånd för läkare kommer att vara desamma även om Transportstyrelsen inte genomför utbildningarna.

Vi kommer hålla vår webbplats uppdaterad med information om gällande regler och vilka krav som ställs för att erhålla särskilt tillstånd.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!